BOOKS PRESENTATION

A Colibantan promovem la cultura africana i els seus exponents. Es per això que, sempre que sorgeix l'oportunitat, comptem amb la presència d'escriptors i escriptores que ens presenten les seves obres estretament relacionades amb Àfrica

__________________________________________________________________________________

At Colibantan we promote African culture and its exponents. That is why whenever the opportunity arises we are honoured to count with authors presenting their works closely connected with Africa

__________________________________________________________________________________

En Colibantan promovemos la cultura africana y sus exponentes. Es por eso que, siempre que surge la oportunidad, contamos con la presencia de escritores y escritoras que nos presentan sus obras estrechamente relacionadas con África

LAST BOOK PRESENTATIONS

El Arte de la interpretación interactiva - Justo Aliounedine - 31/01/2019

_________________________________________________________________________

Aquí pots trobar les diverses xerrades que s'han fet a Colibantan

A Taste of Africa

c/Calàbria, 142 - Barcelona